OM GOL


 MÅLGRUPPER

 • Chefer och Ledningspersonal på alla nivåer i alla typer av verksamheter.
 • Nyckelpersoner och specialister som idag måste leda och påverka utan att ha höga chefsposter.
 • Personer med hög informell påverkan och som är intresserade av att utveckla sig själv och sin arbetsplats.KURSPLATS

Eftersom dessa utbildningsprogram är unika och selekterade genomförs dessa utvecklingssteg endast på ett fåtal utvalda kursplatser

 

För öppna praktiska processveckor erbjuds;

 

 • Södra Sverige – Hovshallar konferensanläggning, Båstad
 • Stockholm - Steningevik konferensanläggning, Märsta
 • Norra Sverige - Hotell Fjällgården, Åre
 • Internationella kursplatser - Figline Val d'Arn, Toscana, Italien

 


KURSLÄNGD

Utbildningstiden för den praktiska processveckan är fyra och en halv dag. Kvällsarbete ingår. Total kurslängd är minst 60 timmar. Det ingår ett eget förarbete som deltagarna gör innan kurs och ett arbete som görs efter kurs.

 


KURSKOSTNAD

Priset för hela utvecklingssteget inklusive tester och analyser är

33 900 kr, till detta tillkommer faktisk internatkostnad på ca 8200 kr. Moms tillkommer.

 


KURSVECKOR 

Vi genomför ett begränsat antal Gruppen och Ledaren® (GOL) –kurser per år. Företag och organisationer kan välja att köpa hela kurser för att genomföra helt interna utbildningssatsningar. Dessa insatser genomförs helt enligt kundens egen tidsplanering.

Våra öppna kurser genomförs ca en gång per månad 

OM UTVECKLINGSSTEGET


GRUPPEN OCH LEDAREN®  (GOL)

Utvecklingssteget är anpassat efter varje deltagares faktiska förmåga och möjligheter. Genom vår insats ges deltagarna en naturlig anknytning och möjlighet att växa i den egna verksamheten.

Den kommer på ett mycket konkret sätt hjälpa deltagarna att utveckla två viktiga huvudmål:

 

Ett tydligare personligt ledarskap i egen verksamhet

 • Jag vet vad jag vill och jag vet hur jag vill leda !
 • Jag vågar !
 • Jag ser och känner mig stolt över kraften i mitt eget ledarskap!


Förmåga att leda i förändring

 • Jag vet hur jag ska påverka och skapa förändringskraft!
 • Jag vet att jag kan, och jag känner passionen att leda och utveckla!Under de skräddarsydda insatserna skapar deltagarna en ökad tilltro till den egen förmågan i det egna ledarskapet.  Deltagarna stärks och Insatserna bygger en härlig känsla av att jag kan, jag vågar, och jag har det som krävs för att lyckas i min yrkesvardag.


Vi övar praktiskt deltagarnas förmåga att interagera och påverka sin omgivning och att skapa verklig utveckling, inte minst genom praktisk insikt om gruppers


Utveckling och varje deltagares förmåga att lyckas i det personliga ledarskapet.


Vi stödjer varje deltagare och att utöva ett tydligt ledarskap och förmåga att driva förändring.NÅGOT AV INNEHÅLLET

 

Även om det finns en klar röd tråd i de praktiska processveckorna skräddarsys de för varje kursgrupp. Handledarna anpassar aktiviteter och uppgifter till deltagarnas behov.LEDARUPPDRAGET – Vad vill jag med mitt ledarskapet?

 Under GRUPPEN OCH LEDAREN®  påbörjas arbetet med varje deltagares personliga ledaruppdrag. Ledaruppdraget kopplas till varje deltagares uppdrag i den egna verksamheten.  Uppdragen skall koordineras med organisationens behov av utveckling och värdegrund för ledarskap.ATT HANTERA UTMANANDE SITUATIONER

Att praktiskt öva egna färdigheter, allt för att känna trygghet i utmanande samtal med andra eller med ett helt team.


ATT HANDLEDA SINA GRUPPER OCH TEAM

Deltagarna arbetar med egen praktisk verklighet för att känna än större kraft och passion i det egna team- och verksamhetsledarskapet. PRAKTISKT ARBETE OCH TRÄNING

– Hur gör jag idag  - hur vill jag göra i morgon?

Under GRUPPEN OCH LEDAREN®  genomförs en mängd olika praktiska moment och övningar med fokus på deltagnas personliga ledarskap. För att säkerställa hög inlärningseffekt varvas praktiska övningar med kortare teoripass och gruppdiskussioner.