HEM

Ledarutvecklingssteget


GRUPPEN OCH LEDAREN®

EN INSATS SOM STICKER UT

Utvecklingssteget GRUPPEN OCH LEDAREN®  har intagit en framskjuten plats inom ledarskapsutbildningens högsta division. Inom både näringsliv och förvaltning används utvecklingssteget som ett program för ledarutveckling på flera ledningsnivåer.


Den skall inte jämföras med standardiserade och generella utbildningar så som UGL, UL eller THE. GRUPPEN OCH LEDAREN® är något helt annat. Detta utvecklingssteg är anpassat efter varje deltagares faktiska förmåga och möjligheter. Genom vår insats ges deltagarna en naturlig anknytning och möjlighet att växa i den egna verksamheten.

Telefon: (+46) - 763985700

Email: info@golutbildning.se

VILL DU HA HJÄLP ATT BOKA IN DIG 

Tveka inte att kontakta våra utbildningsadministratörer så hjälper vidig att hitta en insats som passar just din kalender.

VÅRA

KUNDER

Utvecklingssteget GRUPPEN OCH LEDAREN® är idag ett etablerat ledarutvecklingsverktyg inom offentliga organisationer; där statliga verk, flera landsting och ett 50 tal organisationer varit kunder. Insatsen äräven uppskattad hos större privata koncerner såsom IKEA, AXIS Communications, Atkins global, Norlandia, samt Hypersportbils tillverkaren Koenigsegg Automotive.